Lighthouse intensifierar arbetet med förstudier

februari 24, 2016

Det finns många intressanta bud om vilka förstudier som Lighthouse ska driva framöver. Vid årets andra möte i programkommittén granskades flera olika förslag på förstudier som handlade om allt från energieffektiviseringar till säkerhet till havs.

– Förstudieaspekten är viktig, det ska leda vidare till någonting större som ett program eller projekt, säger Karl Garme, forskare, Kungliga Tekniska Högskolan och medlem i Lighthouse programkommitté.

Lighthouse verksamhet utgår från tio prioriterade områden och de förstudier som Lighthouse driver måste ha bäring på något av dessa områden. Det kan exempelvis handla om alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning eller hållbart arbetsliv inom sjöfarten.

En annan förutsättning är att förstudierna sker i samarbete mellan flera aktörer inom industri och akademi.

Åsa Burman och Carolina Kihlström, Lighthouse

Tre förstudier kommer att finansieras av Lighthouse under 2016 och programkommitténs bedömningar av förslagen skickas nu vidare till Lighthouse styrelse.

– Det är många intressanta förslag med namnkunniga deltagare och det finns stor potential till att vi kan bidra till nödvändig utveckling av den maritima sektorn, säger Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse.


NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.