”Utred möjligheten att utforma en miljöfond för sjöfarten”

SJÖFART Sedan länge har det varit möjligt för landsidan att söka medel från det statliga stödet Klimatklivet medan sjöfartens möjligheter… Läs mer

Senaste nytt