Safe Hydrogen Installation onboard

februari 14, 2022

I denna förstudie undersöks möjligheterna att använda vätgas till bränsleceller
ombord på ett fartyg. Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till en
ökad kunskap om användningen av vätgas och i synnerhet aspekter relaterade till
regelverk och säkerhetsfrågor.
Målet med denna studie var att lägga grunden för en ”guide” till en fullskalig
installation av en vätgasdriven bränslecellsdrivlina i ett befintligt fartyg (så kallad
retrofit-installation). Studien är fokuserad och uppbyggd kring Ventrafikens
passagerarfärja Uraniborg som trafikerar sträckan Landskrona och Ven i västra
Skåne. Genom att analysera data från fartygets energiuppföljningssystem och
genomföra en riskidentifieringsanalys utformades ett hypotetiskt bränslecells-
/batterikoncept.


NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.