ReliS – Reliable Sprinkler

mars 4, 2022

ReliS – Reliable Sprinkler, är en förstudie som undersökt sprinklersystem (gruppaktiveringssystem) i rorolastutrymmen på rorofartyg, även kallade drenchersystem. Det övergripande målet med projektet var att ta fram förslag på tekniska och operativa förbättringar, för att undvika felfunktion och göra systemen mer tillförlitliga.
De framtagna förslagen till förbättringar av drenchersystemens tekniska och operativa design utvecklades under Workshop #3 av Systemgruppen. Idéerna Rörmaterial och Undvik havsvatten vid testning valdes för att vidareutveckla.


NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.