Förslag till nationell strategi för fossilfri vätgas presenterad

november 26, 2021

Energimyndigheten har idag presenterat sitt förslag på nationell strategi för fossilfri vätgas, elektrobränslen och ammoniak för regeringen. Strategin sätter konkreta mål till såväl 2030 som 2045.

Senast 2045, fem år före EU, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser för att därefter uppnå negativa utsläpp. I den målsättningen kommer vätgas få en viktig roll, främst för industrisektorn men förstås också för transportsektorn.

– Strategin ska sätta en riktning som kan vara gemensam för stat och näringsliv. Den ska också göra tydligt vilka förutsättningar som behöver komma på plats för att vi ska kunna nyttja den potential som användningen av vätgas och elektrobränslen bjuder, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén, i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten föreslår två planeringsmål för elektrolysörkapacitet. Målet till 2030 är att skapa förutsättningar för 5 GW (el) elektrolysörkapacitet och ytterligare 10 GW (el) elektrolysörkapacitet till 2045, totalt 15 GW. Detta skulle kunna minska Sveriges utsläpp med mellan 3 och 6 procent till 2030 och mellan 15–30 procent till 2040 jämfört med i dag.

Regeringen kommer nu att ta del av förslaget till strategi i sin helhet och förslagen kommer beredas inom Regeringskansliet.


NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.