Lätta elfartyg – Electric Light

juli 2, 2021

Detta projekt är ett innovationsprojekt, med brett industriellt deltagande, som bidrar till
det övergripande målet för hållbar sjöfart genom att föreslå ett fartygskoncept för ett
eldrivet stort Ro-Pax-fartyg för kortare internationell resa.

En viktig slutsats från projektet är att ett helelektriskt Ro-Pax-fartyg, som går på rutten
Göteborg till Frederikshavn, är ett tekniskt och kommersiellt realistiskt alternativ.

Utförande parter: RISE, Chalmers


NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.