Månad: januari 2022

Sjöfartsverkets roll som affärsverk utreds – “Välkommet”

Regeringen har gett Statskontoret i uppgift att utvärdera Sjöfartsverkets verksamhetsform och roll som avgiftsfinansierat affärsverk. …

i uppgift att utvärdera Sjöfartsverkets verksamhetsform och roll som avgiftsfinansierat affärsverk. Sjöfartsverket har i åratal haft svårt Läs mer

AI improves navigation safety, but comes with challenges

Artificial intelligence (AI) will bring considerable benefits to ship navigation, but there are still many challenges to overcome, …

control and autonomous systems.

Fraunhofer-Center for Maritime Logistics and Services is researching how AI is used for “tactical voyage Läs mer

Yara och Linde bygger gemensam vätgasanläggning

Norska Yara har kommit överens med tyska Linde om etableringen av en demonstrationsanläggning i Porsgrunn på 24 megawatt. Projektet stöds …

av 2023, både som fossilfritt gödselmedel och utsläppsfritt bränsle för sjöfarten. Grön ammoniak är nyckeln till att minska utsläppen från Läs mer

Samordnare för inrikes sjöfart får utökat uppdrag

Regeringen har beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart. Det innebär bland annat att …

, ska den nationella samordnaren föra dialog med hamnar, rederier, transportköpare samt andra berörda aktörer.

Den nationella samordnaren Läs mer

Furetank beställer nytt med option på fler

Furetank beställer ett tankfartyg på 17.999 dwt med dual fuel-maskineri. Fartyget blir den nionde systern i Vinga-serien.

har en stark tro på framtiden, säger Lars Höglund, vd för Furetank, i ett pressmeddelande.

Bränslesnåla tankfartyg

Fure Viten, som lämnade Läs mer

Färre i sjönöd under 2021

Färre människor hamnade i sjönöd förra året jämfört med tidigare. Sjöfartsverket genomförde strax över 1167 sjöräddningsinsatser under 2021 …

Färre människor hamnade i sjönöd förra året jämfört med tidigare. Sjöfartsverket genomförde strax över 1167 sjöräddningsinsatser under 2021, Läs mer

DNV Selected to Lead “pioneering” Ammonia Bunkering Safety Study

[By: DNV]

DNV has been selected to lead an ammonia bunkering safety study by the Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD) in …

.

While ammonia is one the most promising fuels to decarbonize shipping, DNV research shows that a number of safety gaps hold the potential Läs mer

Hybridoljor bättre för luften – men sämre för havet

Lågsvavliga oljor är ett sätt att minska utsläppen från sjöfarten. Men det finns en hake. Det nya fartygsbränslet är både giftigare och mer …

. Hon är biträdande professor i maritim miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola och har länge forskat på skrubbrar. När hon började Läs mer

Energimyndighetens sjöfartsprogram upphör

83 miljoner kronor på sex år. Mer pengar till sjöfartsforskning blir det inte från Energimyndigheten – åtminstone inte från sjöfartsprogrammet som med all sannolikhet inte får någon förlängning.

Alla medel är nu förbrukade inom sjöfartsprogrammet som löper enligt plan till och med utgången av 2023. Vad som händer därefter är oklart, berättar Magnus Henke på Energimyndigheten.

– Trafikverket har höjt sina anslag till sjöfarten i flera omgångar de senaste åren. När Energimyndighetens gjorde en strategisk analys runt 2015 som pekade på behovet av ett sjöfartsprogram, då låg det på 50 miljoner årligen från Trafikverket medan det ligger på 100 miljoner nu. Så omvärldskontexten har förändrats, och även om sjöfarten har uppmärksammats mycket mer på senare år än tidigare så måste man fundera på vad som är motiverat. Hur mycket kan branschen kan ta emot? Vad behöver branschen för att ställa om? Kan vi komplettera Trafikverkets insatser på ett bättre sätt? I dagsläget finns ett överlapp kring inriktning. Trafikverket godkänner de facto också energiinriktade projekt. Det är sådana frågor vi behöver fundera på, säger han.

Men branschens behov utrycks ju i den nationella agendan för sjöfarts-FoI som presenterades förra året och som Energimyndigheten var med och tog fram?

– Jo visst, men det betyder inte att vi accepterar den rakt av utan att tänka själva ur perspektivet vårt uppdrag. Agendan är en industriell sanning men vi är styrda av vad vi får göra enligt vårt regleringsbrev.

Sjöfartsprogrammet är relativt litet och kostar mycket att administrera i förhållande till vad som kommer ut i forskningsanslag. Därför funderar Energimyndigheten på att skapa en ny programstruktur som omfattar flera trafikslag.

– Ingenting är färdigtänkt. Vi ska försöka få till några strategiska diskussioner snart, men det handlar om sjöfart, flyg och kanske järnväg. Men det hänger lite på politiska beslut. Om vi tänker oss att vi ska höghastighetsjärnväg i landet så kräver det en hel del forskningsinsatser. Trafikverket kommer säkert att göra en del av dem, men de har inte så mycket fordonsfrågor och teknik på sitt bord. Så frågan är om det finns en industri som kan ta emot forskningsmedel för relevanta frågor inom järnvägsområdet. Det krävs en analys.

Men vad betyder detta för sjöfarten? Behöver man vara orolig för att det blir mindre pengar till sjöfartsforskningen igen?

– Ja, åtminstone under ett eller två år. Jag tror inte att vi både hinner med en strategisk analys och konstruktion av ett program som ska ha utlysning under 2022, säger Magnus Henke och tillägger:
– Covid har ställt till en del och vi har inte hunnit med den strukturella analysen i den utsträckning som skulle behövas. Därför har fortsättningen på sjöfartsprogrammet försenats.

DNV selected to lead pioneering ammonia bunkering safety study in Singapore

While ammonia is said to be one of the most promising fuels to decarbonize shipping, DNV research shows that a number of safety gaps hold …

is said to be one of the most promising fuels to decarbonize shipping, DNV research shows that a number of safety gaps hold the potential to Läs mer

DP World Joins Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping

Dubai-based port operator and cargo logistics specialist DP World has entered into a strategic partnership with Mærsk Mc-Kinney Møller …

, the Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping is undertaking intensive research and development to find practical ways to Läs mer

Läs Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev

Läs hela nyhetsbrevet här. Vill du få nyhetsbrevet direkt i din inkorg? Anmäl dig på denna länk. Publicerad: 2022-01-26

Läs Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev Läs mer

BHP: Don’t overlook LNG waiting for zero carbon silver bullet

BHP says that companies should not overlook the ‘good’ of LNG as fuel while waiting for a zero carbon ‘silver bullet’ solution to …

IMO as being to slow and that as a result innovation would drive decarbonisation in shipping rather than regulation.

“We’re heading into a Läs mer

Havsstormar i Antarktis orsakar stora koldioxidutsläpp

Stormar i vattnen runt Antarktis leder till stora koldioxidutsläpp i atmosfären, visar en ny internationell studie där forskare från …

-667672, E-post: sebastiaan.swart@marine.gu.se

Om forskningen
Den internationella studien har genomförts i ett samarbete mellan Sebastiaan Läs mer

Ny position om smarta fartyg – människan fortsatt i centrum

Svensk Sjöfart har uppdaterat föreningens position om smarta fartyg. Positionen tar avstamp i rederiers behov för att öka effektiviteten, …

fartyg. Positionen tar avstamp i rederiers behov för att öka effektiviteten, säkerheten och uppnå målet om en hållbar sjöfart.
– Med smarta Läs mer

Överflyttning av gods sker knappt

”Det finns få tecken på att det har skett en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, eller att förutsättningarna för detta har förbättrats över tid.” Det skriver Trafikanalys i en ny rapport.

Trafikanalys rapport Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling beskriver och analyserar konkurrenskraften i Sverige ur ett godstransportperspektiv. Resultaten kommer att utgöra ett av underlagen till Trafikanalys slututvärdering av den nationella godstransportstrategin som regeringen presenterade i juni 2018.

Några av godstransportstrategins primära syften är att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Men Trafikanalys konstaterar att det inte skett i någon större utsträckning trots att det är en nyckelfråga för både sjöfarten och järnvägen och trots att det varit ett återkommande tema i medierapporteringen om godstransporter.

Så varför händer inget? En förutsättning för att det skulle kunna ske är att de båda trafikslagen gör sig attraktivare och mer konkurrenskraftiga i förhållande till vägtransporterna. Och det är inte alldeles enkelt. Vägtransporter är relativt billiga och snabba, medan järnväg och sjöfart lämpar sig bättre för transporter på längre sträckor.

Elektrifieringen ses som ytterligare ett hinder eftersom den väntas stärka vägtransportens konkurrenskraft ännu mer i förhållande till sjöfarten och järnvägen. Det råder ingen tvekan om vägtransportens överlägsna position. ”I detta sammanhang är det värt att nämna att överflyttning sällan diskuteras i vägtransportens branschmedier. Det tyder på att överflyttning varken upplevs som en konkret möjlighet eller som ett hot av åkeribranschen”, skriver Trafikanalys.

Så vad kan göras? Tågbranschen och sjöfarten riktar ofta pekfingret mot politiken. Ambitionerna som finns om att förstärka överflyttning, saknar motstycke i det verkliga beslutsfattandet. Trafikanalys exemplifierar med intervju med en transportör som visserligen tycker att ”det är positivt att regeringen satsar mer resurser på järnvägen i sina budgetar men att man samtidigt satsar ännu mer på elektrifiering av vägtransport”. Det anses i samband med detta också vara anmärkningsvärt att man höjer avgifter medan det finns kapacitet i såväl fartyg, hamnar som farleder för att främja en ökad överflyttning, skriver Trafikanalys.

Läs Trafikanalys rapport

Transportföretagen och Finmobility i försvar för biodrivmedel

I ett positionspapper skrivet av Transportföretagen och finska Finmobility, framhäver de gemensamma ställningstaganden mot revideringen av …

för att minska koldioxidutsläppen på vägtransporter, men också för sjöfart och flyg där förbränningsmotorer kommer vara i bruk under lång Läs mer

WasteFuel to Launch Bio-methanol Marine Fuel

© NAN / Adobe Stock

and a lack of substantial efforts to decarbonize the sector, researchers warn that shipping could well represent up to 10% of all global Läs mer

Ny storsatsning på marin forskning

Huvudbild (750px bred, …

på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Målet med den Läs mer

Sjöfartens omställningsarbete i Sveriges Radio Klotet

Svensk Sjöfarts miljö- och klimatansvarige Fredrik Larsson intervjuas i ett långt inslag i Sveriges Radios program Klotet om sjöfartens …

Svensk Sjöfarts miljö- och klimatansvarige Fredrik Larsson intervjuas i ett långt inslag i Sveriges Radios program Klotet om sjöfartens Läs mer

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.