Månad: juni 2021

Hallå! Vill du jobba med oss för en hållbar sjöfart?

Är du nyfiken, driftig och vill göra skillnad? Som koordinator på Lighthouse får du en nyckelroll i arbetet för en svensk sjöfart som ligger i framkanten i utvecklingen av morgondagens klimat- och miljösmarta fartyg. Sök jobbet och få chansen att jobba i en miljö där praktiken möter forskningen, det nationella möter det internationella och där alla arbetar för samma sak – en konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö!

Vårt land är omgivet av vatten och 90 procent av svensk export och import transporteras någon gång på sjön. Det ställer krav på en hållbar maritim sektor där miljö- och klimatpåverkan minskar samtidigt som en konkurrenskraftig maritim näring med god arbetsmiljö möjliggörs. Utan en omställning av sjöfarten nås inga svenska klimatmål.

Lighthouse har en central roll i det arbetet. Vi är den svenska plattformen som samlar sjöfartens aktörer för samarbete och kunskapsutbyte inom forskning och innovation. Vi driver Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart, men initierar och driver även egna projekt. Lighthouse riktar även blickarna utåt och deltar aktivt i forum för sjöfartsforskning och innovation i EU-sammanhang.

Nu har vår koordinator gått vidare till annan tjänst och vi söker en ersättare. I dina arbetsuppgifter ingår att koordinera branschprogrammet Hållbar sjöfart, att självständigt initiera, driva och genomföra seminarier, workshops och projekt och att ansvara för Lighthouse traineeprogram som drivs tillsammans med företag inom sjöfartssektorn.

Du ingår i vårt kansli som också består av verksamhetschef och kommunikationsansvarig, vilka du har ett nära samarbete med och stöttar vid behov. Du stöttar också vår styrelse, och programkommitté och är ansvarig för Lighthouse administration. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov. Eftersom Lighthouse är en nationell samverkansplattform innebär tjänsten en del resor inom Sverige.

Vårt kontor ligger på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Dyrt när sjöfarten ska klimatomställa

Sjöfarten ska bli mer klimatvänlig, men gröna investeringar kostar. Många rederier tvekar på grund av stora ekonomiska risker och osäkerhet …

gå ihop, ger rederierna sin syn på finansieringsmöjligheterna i arbetet mot en mer klimatvänlig sjöfart. Totalt 15 olika rederier, med säte Läs mer

Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev ute nu!

Läs om Sjöfartsverkets nya beslut, ny coronautvärdering, IMO:s senaste klimatmöte, sjöfartspolitiskt webinar, sjöfartsstödet och mycket mer …

Läs om Sjöfartsverkets nya beslut, ny coronautvärdering, IMO:s senaste klimatmöte, sjöfartspolitiskt webinar, sjöfartsstödet och mycket mer. Läs mer

How Time Slot Management Could Help Resolve Port Congestion

[By Mikael Lind, Wolfgang Lehmacher, Jan Hoffmann, Lars Jensen, Theo Notteboom, Torbjörn Rydbergh, Peter Sand, Sandra Haraldson, Rachael …

Professor at Antwerp Maritime Academy and University of Antwerp. He also is Visiting Research Professor at Shanghai Maritime University. He Läs mer

Exmar takes delivery of world’s first LPG-fuelled VLGC newbuild

Exmar has taken delivery of the largest, dual-fuel LPG very large gas carrier, 88,000 m3 Flanders Innovation, the first of two newbuilds …

of the largest, dual-fuel LPG very large gas carrier, 88,000 m3 Flanders Innovation, the first of two newbuilds for charter to Norway’s Läs mer

Avgiftshöjningarna slopas för hela 2021

Sjöfartsverket kommer inte att genomföra några avgiftshöjningar i år, trots tidigare besked att det skulle ske i september.

en snabbare återhämtning och en konkurrenskraftig sjöfart, skriver hon.
I mejlet tar hon även upp att Sjöfartsverket har en mycket ansträngd Läs mer

Suzanne Green

Som ansvarig för Forskning och innovation på Föreningen Svensk Sjöfart har Suzanne Green sedan 2015 arbetat på föreningens energikansli, …

Sjöfart har Suzanne Green sedan 2015 arbetat på föreningens energikansli, Sweship Energy, en plattform för utveckling och tillämpning av Läs mer

Wallenius bildar nytt bolag med Alfa Laval

AlfaWall Oceanbird AB. Det är namnet på det nya bolag som nu ska bildats som ett joint venture mellan Wallenius och Alfa Laval. Det nya …

och Wallenius expertis så att vi kan utveckla en helt ny och innovativ fartygstyp som kan bidra till dekarbonseringsmålen, säger Tom Erixon, Läs mer

Östersjödagen lanseras i Sverige

Östersjön är ett unikt hav, men det är också ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, utsläpp av miljögifter och ökad …

mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, utsläpp av miljögifter och ökad sjöfart är några av de problem som hotar havets flora och fauna Läs mer

We Need More LNG Tankers ASAP

By Stephen Stapczynski (Bloomberg) Natural gas markets around the globe are rallying as the world’s importers have come to a stark …

demand is robust,” said Santosh Gupta, assistant manager at Drewry Maritime Financial Research. “I don’t see a catalyst in the short term Läs mer

Seglande jätte ska minska utsläpp

Kan en återgång till segel minska utsläppen till havs? Om fem år kan ett svenskutvecklat fraktfartyg segla över Nordatlanten. F&F har …

i ett forskningsprojekt som drivs tillsammans med Wallenius Marine samt forsknings- och marinkonsultföretaget SSPA i Göteborg. Projektet ska Läs mer

Svensk-finskt samarbete för multifunktionella isbrytare

De svenska isbrytarna, som har sin hemmahamn i Luleå, ska tillsammans med de finska isbrytarna bytas ut och nu har svenska och finska …

Ale, Atle, Ymer och Frej vid kajen i Luleå. Foto: Sjöfartsverket.
De svenska isbrytarna, som har sin hemmahamn i Luleå, ska tillsammans med Läs mer

Terntank-nybyggen får stöd för klimatinvesteringar

Stöd från Klimatklivet för lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta möjliggör installation av batteripaket och …

till kaj kopplar vi in landström, säger Claes Möller, CEO för Tärntank Ship Management AB.
I symbios med Göteborgs hamn
Investeringen görs i Läs mer

Energihamnen kan bli först i världen med elanslutning

Nu är det klart att Energihamnen blir nästa del av Göteborgs Hamn att erbjuda elanslutning. Därmed ser hamnen ut att bli den första …

rederierna som visat intresse för elanslutning i finns bland andra Terntank, Furetank, Donsötank, Ektank, Veritas tanker och Tarbit Shipping Läs mer

Bunkrade återvunnen metanol från stålindustrin

Sedan 2015 har Stena Germanica kunnat köra på både traditionellt bränsle och metanol. Under tisdagen bunkrade färjan en ny typ av metanol …

Stefenson från Stena Rederi och projektledare för metanolprojektet, till Sjöfartstidningen.
Tog omvägen via Island
Det hela handlar om ett Läs mer

Koldioxidavskiljning och lagring – ett viktigt steg på vägen

Betydligt mindre än en procent av världsflottan går idag på alternativa bränslen och det kommer att ta flera år innan tillräckligt med tillämpbara fossilfria lösningar är på plats. Så vad kan göras fram tills dess? En förstudie inom branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver för Trafikverket, tittar närmare på hur avskiljning och lagring av koldioxid kan bli en del av lösningen.

– En stor mängd av dagens fartyg kommer fortfarande att vara verksamma om 20-30 år, så oavsett om vi får fram en fungerande fossilfri motor imorgon så sitter vi med en problematik. Att ställa om och bygga upp en tillräcklig produktionskapacitet för ett fossilfritt bränsle tar lång tid, det är ingenting vi kan skaffa här och nu. Därför skulle en teknik som avskiljer koldioxiden från avgaserna och samlar in den vara en viktig dellösning på vägen mot en fossilfri sjöfart, säger Karl Jivén, forskare på IVL som leder arbetet med förstudien Carbon capture potential on-board ships.

Olika tekniker för det finns redan, men frågan är vad som fungerar bäst på ett fartyg.

– Det finns tre huvudalternativ på teknik, men sedan finns massa varianter på dessa. Det vi vill ta reda på är hur mycket plats ett sådant system tar ombord. Går det att installera, som en retrofit, på en stor mängd befintliga fartyg? Sedan vill vi också veta vad det kostar. Hur mycket energi går det åt på fartyget för att driva detta och vad är investeringskostnaden? Hur väl står det sig om man jämför med alternativa bränslen?

Karl Jivén tror att koldioxidavskiljning kan passa vissa segment bättre än andra. Hittills har man identifierat att potentialen är stor hos LNG-fartyg som går i närsjöfart, vilket också utgör en viktig del av studien.

– När man har LNG som är flytande och kallt ombord så tänker vi oss att man i en värmeväxlare skulle kunna använda den kylan för kyla koldioxiden och därmed göra processen mer energieffektiv. Eventuellt skulle man också kunna använda samma tankinfrastruktur till att lagra koldioxiden, säger Karl Jivén och fortsätter:
– En annan intressant möjlighet uppstår om man använder ett förnybart bränsle som LBG, flytande biogas. Då kan man faktiskt skapa negativa växthusgasutsläpp genom att köra fossilfritt och ändå samla in och lagra koldioxid.

Att Furetank, Terntank och Destination Gotland, som alla har LNG-fartyg, medverkar i projektet underlättar förstås, liksom att två studenter på Chalmers genomfört ett ex-jobb inom ramen för projektet.

– Studenterna har gjort en sammanställning av tekniker och gjort en kriterieanalys av vad som skulle kunna vara mest lämpligt på fartyg. De har gjort ett jättebra jobb och man kan säga att vi fått en flygande start.

Projektet kommer att fortsätta under hela året och information kommer att samlas genom litteraturstudier, intervjuer och referensgruppsmöten. I projektet samarbetar forskarna på IVL och Chalmers också med norska Compact Carbon Capture (som vill utveckla system för koldioxidavskiljning på fartyg), Energigas Sverige, Göteborgs hamn, Transportstyrelsen, Biogas väst, Svensk sjöfart, Trafikverket och Stena.

New report urges regulators to update fatigue rules

New research into fatigue in the maritime industry finds that the sector is increasingly out of step with the established best practices …

New research into fatigue in the maritime industry finds that the sector is increasingly out of step with the established best practices for Läs mer

Lars Green: ”Östersjöfarten har framtiden för sig”

Mycket talar för en växande östersjöfart i takt med att östeuropas ekonomier och järnvägsanslutningarna med Kina växer i betydelse. …

av produktion, inte minst till norra Sverige. ”Sammanfattningsvis ser det görbra ut”, säger göteborgaren och sjöfartsexperten Lars Läs mer

Decarbonisation: forefront of the 2021 IMarEST conference

This year’s Institute of Marine Engineering, Science & Technology (IMarEST) annual conference will highlight the importance of …

collecting data: scientists embarking upon a ship-based research expedition. As the maritime industry works to reduce carbon emissions, the Läs mer

Horisont Europas arbetsprogram beslutat

Investeringarna ska påskynda de gröna och digitala omställningarna samt bidra till en hållbar återhämtning från coronaviruspandemin och till EU:s motståndskraft mot framtida kriser, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

– Detta arbetsprogram kommer att stödja europeiska forskare, leverera högsta kvalitet, utmärkt forskning och innovation, till förmån för oss alla. Genom att täcka hela forsknings- och innovationscykeln, från laboratorium till marknad, kommer det att föra forskare och innovatörer från hela världen närmare varandra för att ta itu med de frågor vi står inför, säger Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande för A Europe Fit for the Digital Age.

Mer än fyra av tio euro – totalt 5,8 miljarder euro – kommer att investeras i forskning och innovation för att stödja The European Green Deal, unionens åtagande att göra EU till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Medlen kommer att stödja projekt som främjar vetenskapen om klimatförändringar och som utvecklar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser.

– Horisont Europa är nu i full gång. Jag vill uppmuntra forskare och innovatörer från hela EU att ansöka och hitta lösningar för att förbättra våra dagliga liv, säger Mariya Gabriel, kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom. 

IMO, facing pressure, adopts short-term decarbonisation measures

The first set of targets in International Maritime Organization’s (IMO) efforts to set a global decarbonisation agenda amounts to a 2% …

backing a US$5Bn research and development fund for shipping decarbonisation technologies as part of the International Maritime Research and Läs mer

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.