Månad: december 2020

Nytt klimatmål: Minska utsläppen med minst 55 procent till 2030

Efter hårda förhandlingar kom EU-ländernas stats- och regeringschefer i förra veckan överens att utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 55 procent till 2030. Beslutet kommer att ligga till grund för en bindande klimatlag som EU-kommissionen väntas lägga fram i sommar.


Skärpningen av EU:s klimatambitioner var en av huvudpunkterna vid EU-toppmötet i Bryssel förra veckan. Och efter att ha diskuterat frågan utan avbrott under natten den 11 december kom man överens om att det nuvarande målet med en utsläppsminskning med 40 procent fram till 2030 ska höjas med minst 15 procent. 

”Vi européer förbinder oss vid att minska på växthusutsläppen med åtminstone 55 procent till 2030. 10 år är imorgon. Så låt oss göra vårt bästa för att lyckas”, twittrade Frankrikes president Emmanuel Macron dagen efter.

Jytte Guteland, som är Europaparlamentets huvudförhandlare i klimatfrågor, är dock inte lika imponerad. I de kompromissförhandlingar som nu kommer att inledas mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet hoppas hon få upp ambitionerna.

”Det är viktigt att inte låta sig luras till att tro att ett nettomål på 55 procent är tillräckligt. Jag har ett starkt mandat från de valda representanterna i Europaparlamentet att driva på för högre klimatambitioner. Jag tänker göra det när vi träffas och förhandlar.”

Världsnaturfonden WWF ser också utsläppsmålet som alltför lågt och kallar ”kompromissen” en besvikelse. Andra miljö- och klimatorganisationer applåderar beslutet.
”Det handlar inte längre om ett klimatmål utan om en samhällelig målsättning för hela EU”, skriver Laurence Tubiana, VD på European Climate Foundation, i ett pressmeddelande.

Europeiska rådets slutsats kommer att ligga till grund för en bindande klimatlag som EU-kommissionen väntas lägga fram i sommar. Men först måste många frågor utredas i detalj. Det handlar till exempel om vilket ansvar enskilda medlemsländer har för att EU ska uppfylla klimatmålen och hur länder som är beroende av fossila bränslen ekonomiskt ska klara av övergången till renare energiformer. Polen har med uppbackning av en grupp likasinnade länder krävt ekonomiska garantier för att kunna förverkliga den gröna omställningen. I EU:s långtidsbudget har pengar reserverats för att stödja de länder som fortfarande är beroende av fossila bränslen att förnya sina energisektorer.

Foto: Pixabay/Socialdemokraterna

Sjöfarten krisar i det tysta

Sjöfarten är en av de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin. Men omvärlden blundar. Under november och december har sjöfarten knappt fått något utrymme i svensk dagspress.

20 miljoner färre passagerare jämfört med förra året. Tusentals sjömän varslade eller arbetslösa. Den svenska sjöfarten, i synnerhet färjetrafiken, går just nu genom den värsta krisen någonsin.  Men det märks inte mycket av. Under november och hittills i december har det totalt publicerats 44 artiklar som berör sjöfart i svensk dagspress – detta enligt vårt verktyg för omvärldsbevakning. Och av dessa 44 är det bara någon enstaka som belyser krisen som branschen befinner sig i.

Annat var det i mars när corona-restriktionernas effekter började göra sig gällande. Närmare 200 artiklar hade feta rubriker i stil med ”AKUT KRIS FÖR SJÖFARTEN” – sjöfartens närvaro i dagspressen hade plötsligt med ökat 300 procent! Men redan i april var det över. ”Kris as usual” har inte direkt något nyhetsvärde. Sedan dess har den poppat upp lite då och då – när Tallink Silja varslade samtliga 500 ombordanställda i oktober skrevs det givetvis en del, men inte lika mycket när varslet drogs tillbaka ett par veckor senare efter att regeringen förlängt stödet för korttidspermitteringar.

Av de 44 artiklarna publicerades 40 i november och 4 i december. Lite skralt kan tyckas med tanke på att en av dem inleds med orden: ”Sverige är en sjöfartsnation. Med en av Europas längsta kuster och ca 150 hamnar finns goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter.” Raderna är skrivna av Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket. Hennes debattartikel ”Ingen platsbrist på sjön” fick hela 12 av publiceringar i olika dagstidningar i november. Lika många hade nyheten om Viking Grace grundstötning i slutet av månaden.

  • 1
  • 2

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.