Månad: juli 2019

Segel och kompetensförsörjning engagerade i Almedalen

Det räcker inte med nya bränslen, naturens krafter måste också användas om målet om fossilfri sjöfart ska uppnås. Och då är det vind som gäller. Lighthouse egna seminarium i Almedalen lockade drygt 50 åhörare till den Maritima mötesplatsen.

IMO:s beslut om 50 procentig minskning av utsläpp fram till 2050 är bra, men inte tillräcklig sa Per Tunell från Wallenius Marine strax efter att han välkomnats upp på scen som veckans allra första talare av Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

– Vår ambition är att ta det ett steg längre och bli helt utsläppsfria, fortsatte Tunell.

För det krävs förstås nya bränslen, men också att man tar hjälp av naturkrafterna runt omkring fartygen – åtminstone om man som Wallenius kör oceangående transporter.
Så sol, vind och vatten alltså? Njae…

– Även om vi gödslar fartygen med solpaneler så går det inte att få ut särskilt mycket energi från det. Vågor finns det förstås väldigt mycket energi i, men det är svårt att göra framdrift av den. Därför är vind det alternativ som ser mest intressant ut för oss.

Enbart med hjälp av vinden som fångas av stående vingar hoppas man kunna få ett biltransportfartyg att segla med tio knops fart – något som skulle minska utsläppen med 90 procent. För att utveckla konceptet har Wallenius tilldelats 27 miljoner av Trafikverket. Målet är att ha ett fartyg färdigt för beställning 2021.

– Vi ska nu titta på hur skrovet och designen av seglen ska se ut och hur man kan manövrera fartyget i olika situationer, sa dagens andra talare Vendela Santén, forskare på SSPA som också är part i projektet.

Men allt handlade inte om stora fartyg. Karl Garme, forskare på KTH, presenterade den seglande lilla sensorplattformen Maribot Vane som seglat kors och tvärs i den stockholmska skärgården sedan förra året.

– Det finns ett stort behov idag av att samla information och att ge sig ut med stora bemannade fartyg är både kostsamt och miljömässigt dumt. De här små farkosterna klarar sig bra själva men är inte dyrare än att man kan förlora en eller två.

Ett par dagar senare, på onsdagen, var Lighthouse med och arrangerade en frågeduell mellan ungdomspolitiker och industrirepresentanter. Tema:  Hur säker ställer vi framtidens kompetensförsörjning till sjöfarten? Nyckel: Sjöfarten måste synas mer för att locka ungdomar. Det höll i alla fall publiken med om när Lighthouse kommunikatör Lars Nicklason, som moderade duellen tillsammans med Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart, ställde frågan.

– Sjöfarten har tyvärr lite dåligt rykte. Både från näringsliv och politik. Inför morgondagens kompetensförsörjning är det jätteviktigt att se till att högutbildade väljer att jobba på svenska företag och rederier, sa Anton Roos från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

– Jag tror att ungdomar i dag har en väldigt diffus bild av sjöfarten och stereotypa föreställningar om att jobba till sjöss. Det måste förändras, sa Joar Forsell från Liberala Ungdomsförbundet.

– Klimatomställningen är en av frågorna som är viktigast för dagens unga så om man kombinerar det klimatengagemang som finns inom svensk sjöfart med att synas mer så tror jag man har goda möjligheter att rekrytera i framtiden, sa Viktor Rundqvist från Centerpartiets Ungdomsförbund.

Niclas Mårtensson, VD, Stena Line, var inne på samma linje.
– Miljöfrågan är extremt viktig, inte bara för att rädda planeten, utan också för att vara framtida attraktiv arbetsgivare. Det går hand i hand. Jag tror också det är viktigt att vi inte förblir såpass mansdominerande som vi är. 96 procent av alla som arbetar inom industrin är män. Det håller inte om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland pekade på det ansvar som ungdomspolitikerna får när väl de kommer till makten. Han jämförde med politiken i Danmark som sedan länge bestämt sig för att landet ska vara en ledande sjöfartsnation – något Sverige inte är.

– 90 procent av all export/import går över köl. Ni kan hjälpa hela sjöfartsbranschen genom att visionärt blicka framåt och säga att den här branschen måste få spela en stor och viktig roll i Sverige.Related content: 

Sverige är östs port mot väst – vilken roll spelar sjöfarten ?

Östersjön har en historia av handel. Sedan kalla kriget har positionen åter stärkts. Städer i öst och har stark tillväxt där Stockholm är en av de snabbast växande huvudstäderna i Europa. Hur bidrar sjöfarten till regionen när transporter och resande ökar? Lighthouse streamar seminariet från Almedalen 14.00 på onsdagen.

Läs programmet här

Hur får vi ännu fler svenskflaggade fartyg?

Sjöfarten transporterar 90 % av alla våra varor och 30 miljoner passagerare per år. Hur vi kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart? Riksdagsledamöter debatterar på Maritim mötesplats i Almedalen. Lighthouse streamar 13.00 på onsdagen.

Läs programmet här

Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen?

Sjöfartsbranschen står inför stora utmaningar vad gäller den framtida kompetensförsörjningen. Efter ett antal år av vikande söktryck till sjöfartsutbildningarna ses en försiktig uppgång i antal sökande. Hur ska de bli ännu fler? Infrastrukturministern, Sjöfartsverkets Generaldirektör och Arbetsförmedlingens Överdirektör är några som ska försöka svara på frågan. Lighthouse streamar seminariet som börjar 10.00 på onsdagen.

Läs programmet här

Nya isbrytare – vad kan svensk industri bidra med angående införskaffning?

Vi har en åldrande isbrytarflotta i Sverige som behöver bytas ut. Isbrytarna Atle, Frej och Ymer kommer redan innan 2030 fasas ut på grund av ålderdom. Se seminariet där företrädare för industrigruppen svenska isbrytare med flera gör inspel och medskick till staten. Streamingen startar 16.00 på tisdagen.

Läs programmet här

Varför behöver Sverige nya isbrytare?

De svenska statsisbrytarna lever på lånad tid och behöver ersättas. Hur ser framtidens behov av nya isbrytare ut och hur ska de finansieras? Här kan du se seminariet från Maritim mötesplats i Almedalen med start kl 15.00 på tisdagen.

Läs programmet här

Vi streamar den sjöfartspolitiska riksdagsdebatten

Kl 11.00 drar den sjöfartspolitiska debatten igång i Almedalen. Lighthouse streamar. Följ diskussionen i frågor som skattenedsättning på landel och hur får vi fart på överflyttningen från överfulla spår och vägar till den glest trafikerade vattenvägen.

Läs programmet här

Se seminariet Hamnen i det moderna transportsystemet

En stor majoritet av Sveriges utrikeshandel passerar en hamn och de svenska hamnarna utgör viktiga logistiknav som möjliggör omlastning mellan de olika transportslagen. Hur leder vi utvecklingen mot framtidens hamntjänster, ökad överflyttning och större godsflöden på sjön? Se seminariet som startar kl 9.00 på tisdagen i Almedalen.

Läs programmet här

Kan sjöfartsnäringen vinna på elektrifiering, digitalisering, uppkoppling och minska klimatpåverkan?

Sjöfarten är en mycket viktig del av svenska transportnäringen. Den väntas öka samtidigt som dess klimatpåverkan behöver minska. Kan vi med hjälp av elektrifiering och digitalisering ställa om mot en mer miljövänlig flotta och samtidigt öka konkurrenskraften? Se seminariet från Maritim Möteplats i Almedalen kl 13.00, idag måndag. 

Hur gör vi Sjöfarten mer miljövänlig?

Här kan du se Sjöfartsverkets almedalsseminarium Hur gör vi Sjöfarten mer miljövänlig? där Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman medverkar.

”Sjöfarten är inte som fordonsindustrin. Redarna här ute köper fartyg. Så man ska vara försiktig när man pratar om medfinansiering från dem när man pratar forskning och utveckling. Det är inte de som sitter på nyckeln”, säger hon i debatten med polikerna. Bland annat.

Länk till programmet

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.