Månad: maj 2019

Möt Lighthouse och den maritima sektorn i Almedalen

Det krävs kreativa och nya lösningar om sjöfarten ska minska sin miljö-och klimatpåverkan. Som att ta hjälp av vinden och till exempel låta stora biltransportfartyg ”segla” – något som snart är verklighet och som det berättas mer om på Lighthouse seminarium i Almedalen.
Men den Maritima mötesplatsen kommer förstås erbjuda mycket mer. Vi har programmet.

1 juli – 3 juli har sjöfarten som vanligt under Almedalsveckan gått samman och anordnar närmare 20 seminarier plus mingel under det gemensamma namnet Maritim Mötesplats. Följande seminarier anordnas i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1. Bakom den Maritima Mötesplatsen står Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar.

Måndag 1 juli – miljö och hållbarhet

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Lighthouse
Seglande stora och små fartyg – framtidens sjötransporter?

10.00 Sjöfartsverket
Hur gör vi sjöfarten mer miljövänlig?

11.00 GD-debatt
Hur arbetar myndigheter med hållbarhet och miljö inom den maritima näringen?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 ABB Marine

14.00 Ystad Hamn
Hamnens roll i den gröna omställningen

15.00 Energigas, omställningen till LNG
Hur kan gasdrivna fartyg ge en renare sjöfart?

17.00 Maritima Mötesplatsen
Maritimt mingel

Tisdag 2 juli – Samhällsbyggnad och infrastruktur

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Sveriges Hamnar

Bilder av hamnen

10.00 Svensk Sjöfart
I huvudet på smarta transportköpare

11.00 Sjöpolitisk riksdagsdebatt
Hur får vi fart på överflyttningen från väg till sjö?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Svensk Sjöfart
Framtidens sjöfart, smarta fartyg, AI och digitalisering

14.00 Vänersamarbetet

15.00 Sjöfartsverket
Varför behöver Sverige nya statsisbrytare?

16.00 Industrigruppen
Vad kan svensk industri bidra med angående införskaffning av nya isbrytare?

Onsdag 3 juli – Kompetens och rekrytering

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 SMTF
Så här skapar vi ett agilt verktyg att möta kompetensbristen – av näringslivet, för näringslivet

10.00 Sjöfartsverket/SARF
Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen?

11.00 Ungdomspolitisk sjöfartsdebatt
Hur möter vi framtidsutmaningarna inom den maritima sektorn och transportsektorn?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Blå Tillväxt
Bra för miljön, jobben och tillväxten. Hur får vi ännu fler svenskflaggade fartyg?

14.00 Maritimt Forum

15.00 Hur arbetar sjöfarten med hållbarhet, digitalisering och rekrytering?

16.00 After Sea Korvgrill

Nästa generation kliver ombord

500 barn klev ombord när Sirius firade 25 år med öppet hus på Donsö. Toppmoderna och miljöanpassade nytillskottet Mercurius och LNG-bunkringsfartyget Coralius fick säkert en och annan att drömma om en framtid på sjön.

”Med full last väger Mercurius mer än Eiffeltornet”. ”Mercurius släpper ut nästan fem gånger mindre mängd koldioxid per fraktad ton last än de bränslesnålaste lastbilarna”.  Sådant fick barn i olika storlekar lära sig längs den snitslade banan ombord på Mercurius. De hann också med en del annat –som att klämma på den senaste tekniken, se hur flott en kapten bor och imponeras av den förträffliga utsikten från bryggan. Jonas Backman, vd för Sirius Shipping, berättar att det är en mycket medveten satsning att bjuda in skolklasser från förskoleåldern och upp till gymnasiet när man firar sina 25 första år.

– Det är bland annat därför vi gör det här. Barn och ungdomar måste få se vad vi jobbar med så att de får klart för sig att sjöfarten är en spännande industri. Vi måste väcka intresset tidigt så att rekryteringen av nästa generation säkerställs, säger han och vill passa på att göra reklam ett annat event.

Den 2 september, dagen innan Donsö Shipping Meet, arrangeras en rekryteringsdag kallad Dag noll där ungdomar och studie- och yrkesvägledare bjuds ut till Donsö för att lära sig mer om branschen och att det finns en mängd yrken att välja på –  sjökapten, ekonom, sjöingenjör, kommunikatör, logistiker, matros…

– Vi bjuder in 20 000 ungdomar, åttor och nior från grundskolan och tvåor och treor från gymnasiet. Vi klarar att ta emot 3 500 som vi ska få ut med Styrsöbolagets båtar från Stenpiren, Fiskebäck och Saltholmen. Tankbåtar, kustbevakningen, polisen, sjöräddningen militären – alla kommer finnas här.

Vad finns det att säga om 25-åringen Sirius då? Jo, enligt Jonas Backman är man unika för att man satsat på att jobba med de ledande energibolagen och på distribueringsfartyg som kör mellan deras depåsystem.
– Vi anpassar sig efter kundens ändamål och önskemål hela tiden, även när det gäller byggnation och miljökrav. Vi hade inte kunnat driva den business vi gör om vi inte anpassat oss efter de miljökrav som kunden, myndigheter, ja världen kräver.

Sirius har 14 fartyg i sin flotta. I koncernen ingår även Sirius Chartering och Vald. Andersons Shipagency.

Samstämmiga framtidspaningar på branschseminarium

Branschprogrammet Hållbar sjöfart har sjösatts. Men det kommer knappast bidra till att haven invaderas av självkörande fartyg. Istället kommer digitaliseringen förenkla arbetet och livet ombord, förbättra logistik, anlöp och spara bränsle. Åtminstone om man ska tro trendspanarna på seminariet Hållbar sjöfart för 150 miljoner!

Tio år, 150 miljoner kronor. Det räcker till många förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt. Men vad ska det forskas om? Rein Juriado från Trafikverket som gett
Lighthouse uppdraget att driva programmet var tydlig med att det specifika innehållet får skapas av bransch och forskare tillsammans.

– Ni får komma fram till vad som är det mest centrala och vad som behövs för att få fram en hållbar sjöfart, både utifrån det ekonomiska, det miljömässiga och det sociala, sa han när han inledningstalade i en fullsmockad konferenssal på Lindholmen i Göteborg där branschprogrammet Hållbar sjöfarts allra första årskonferens hölls i veckan.

Många av de 90 konferensdeltagarna var på plats innan dagens start och Rein Juriado kunde konstatera att samtalen och idébollandet redan är igång, vilket Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman också hakade på.

– Vi vill ha en starkt breddad och fördjupad triple helix-samverkan. Vi vill ha ett antal projekt och efterföljare där man arbetar tillsammans. Det är ju hela Lighthouse idé, sa hon innan årets och tillika programmets första omgång av projekt presenterades.

De rör allt från utsläpp, buller och bränslefrågor till social hållbarhet, hållbara hamnar, hamnstatskontroller, antifouling och autonom säkerhet. Förhoppningsvis kommer de att bidra till framtidens sjöfart. Hur det den egentligen ut? I sin trendspaning konstaterade Christian Grusell från DNV GL, att transportmängderna kommer att öka med 50 procent fram till 2030 samtidigt som sjöfarten ska minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2050. Så hur lyckas man med det?

– Genom att se över logistik, vilken fart fartygen går i och öka fartygsstorlekar kan vi komma ner lite grann, men den allra största delen kommer nya bränslen att stå för om vi ska lyckas gå i mål med detta, sa han och presenterade siffror som visar att 2050 kommer LNG och fossilfriabränslen stå för ungefär två tredjedelar av sjöfartens bränsle.

Automatiserade och självkörande fartyg då? Nja, de blir knappast någon verklighet i större skala under vår livstid. Christian Grusell nämnde att Yara Birkeland, fartyget som byggs i Norge och som obemannat som ska frakta 80 containers fram och tillbaka på en 13 kilometer kort sträcka, har blivit försenat.

– Det ska nu levereras nästa år och gradvis gå över till ett självkörande fartyg 2022. Den tidslinjen kommer säkert revideras också, men automatiseringen är i alla fall en intressant utveckling för vissa applikationer.

Dagens andra trendspanare,Mikael Lindmark från SEKO sjöfolk, hakade direkt på temat och visade en bild på vad han beskrev som ”Rolls Royces våta dröm”  – ett självkörande fartyg som fraktar 100 000 ton över Atlanten.

– Jag vill vara tydlig med att vi aldrig kommer att motarbeta detta. Men vi tror inte på det. Visst, Yara Birkeland och annat i mindre skala är möjligt, men inte några större.

Han nämnde två orsaker till detta. För det första står besättningen fortfarande för en väldigt liten del av den totala kostnaden.

– Jämfört med kapitalkostnader, bränslekostnader, hela landorganisationen så kostar de inte mycket. Vi brukar dela upp det i timmar och då står besättningen ungefär för de sista två minuterna på en timme.

För det andra är det inte lätt att ”automatisera” internationella regelverk.

– Ja, ni som har varit i IMO vet hur stelbent det är. Det tar ofantligt lång tid. Vi kommer inte se massa Yara Birkeland byggas de närmaste åren, men de som byggs kommer att ändå att driva utvecklingen framåt för livet och arbetet ombord, sa Mikael Lindmark.

Ja, digitaliseringen kommer att påverka och ge möjligheter. Erik Froste, chef för Färjerederiet, tog till exempel upp automatisering av ”gas och broms”.

– Automatsiserar vi överkörningen av våra färjor och kör optimalt varje gång så pratar vi energibesparingar på 15 procent.

Och ännu mer skulle man spara om man slapp ligga och ”trycka” vid kaj medan passagerare stiger av och på.

– Beroende på vilka intervaller vi kör så skulle vi kunna spara 10-30 procent på det, sa Erik Froste och öppnade upp för samarbeten.
– Vi vill inte bara utveckla saker som bara passar gula färjor. Vi måste utveckla saker som passar fler. Vi har börjat, har ni?

Dagens allra sista ord fick Lighthouse styrelseordförande, Harry Robertsson, som var mycket nöjd.
– Jag tycker denna dag har visat att det finns en stark framtidstro, att vi är många aktörer som tillsammans kan bidra till att vi får en hållbar sjöfart. Sen måste vi också hjälpas åt att göra sjöfarten synlig i samhällsdebatten. Det är jätteviktigt att vi får ungdomar och nästa generation att satsa på den här spännande branschen.

Se hela seminariet här

Se Lighthouse seminarium om Branschprogrammet Hållbar sjöfart

Här kan du se seminariet Hållbar sjöfart för 150 miljoner! med start 10.00 den 20 maj. 
Ta del av ambitioner, innehåll och upplägg och programmets första forsknings- och innovationsprojekt. Under dagen kommer också sjöfartens olika aktörer ge sin syn på vilka utvecklingsbehov som krävs för att nå en hållbar sjöfart.

Läs programmet här

  • 1
  • 2

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.