Månad: juli 2017

Seminarier, mingel och tävlingar under intensiv Almedalsvecka

Ett 30-tal seminarier, två mingel och tre ministerbesök. Den Maritima mötesplatsen under Almedalsveckan gav mängder av möjligheter till ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

– Vi är många aktörer som går samman under paraplyet den Maritima mötesplatsen och tillsammans skapar vi ett stort genomslag. Almedalen är en viktig arena för att man träffar väldigt mycket människor. Både tidigare bekanta och nya aktörer. Seminarierna lockar människor som är intresserade av frågorna och det uppstår intressanta diskussioner, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse.

Den Maritima mötesplatsen arrangeras av Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) samt Sveriges Hamnar. Gruppen ansvarade även för fyra gemensamma seminarier under huvudtemat konkurrenskraftiga maritima näringar.

 • Maritimt Miljö-battle: hur främjar regioner och kommuner miljösmarta maritima företag?
 • Utan export inget välstånd, utan sjöfart ingen export
 • Krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter?
 • Svensk sjömat för hållbar blå tillväxt

Elektrifiering och batterier
Utöver de fyra gemensamma seminarierna arrangerade Lighthouse även ett eget seminarium med titeln ”Världens första fossilfria land – vatten och el, vad kan gå fel?” (Youtube). under seminariet diskuterades hur elektrifiering av sjöfarten skulle kunna bidra till att Sverige blir världens första fossilfria land. Medverkade gjorde Bo Normark, Senior strategisk rådgivare till NorthVolt, Per Wassén, VD för PowerCell, Maria Grahn, forskare på Chalmers, Per Wimby, projektledare på Stena Teknik och Michael Guldmann Petersen, SVP Route Management & Operations på Scandlines.

– Det är var en positiv stämning från redarhåll kring elektrifiering och från teknikhåll kom det tydliga signaler om att priserna på batterier kommer gå ner, säger Åsa Burman.

Seminariet syftade att ge inspel till en färdplan för elektrifiering av sjöfarten och Lighthouse kommer ta upp ämnet igen på ett heldagsseminarium tillsammans med Maritima klustret i Västsverige, 30 augusti.

Lighthouse sände 8 av seminarierna direkt över nätet och de går också att se i efterhand.

– Kunskapsspridning är viktigt för oss och genom att livestreama våra seminarier ger vi alla möjlighet att följa det som händer på den Maritima mötesplatsen. Ambitionen är att till nästa år försöka utveckla detta ytterligare och livestreama samtliga seminarier på mötesplatsen, säger Andreas Kron, kommunikationsansvarig på Lighthouse.

Fullsatt tält och stort fartyg
Störst intresse väckte seminariet om hamnkonflikten i Göteborg som arrangerades av Sveriges Hamnar. Tältet var fullt och intresserade stod på gräsmattan utanför, på nätet har över 100 tittningar skett på seminariet. Här kan du läsa Sjöfartstidningens rapport från seminariet: http://www.sjofartstidningen.se/hamnkonflikten-lockade-storpublik/

Stort intresse fick även Terntanks LNG-drivna fartyg M/T Tern Ocean som seglade till Visby och under 24 timmar tillsammans med Preem bjöd på guidade turer ombord samtidigt som ett flertal seminarier i Zero Vision Tools regi anordnades på den Maritima mötesplatsen. Läs mer hos sjöfartstidningen här: http://www.sjofartstidningen.se/hallbart-i-almedalen/

Många tog också chansen att tävla i den Maritima frågesporten. En kunskapstävling som syftar till att informera och öka intresset för den maritima sektorn. I prispotten fanns fina kryssningar från Stena Line och Viking Line och det exklusiva förstapriset bestod av en resa till Luleå och övernattning på en isbrytare.

Politiker på mötesplatsen
En stor mängd människor passerade den Maritima mötesplatsen och att lista alla är svårt, men nedan de politiker som deltog på den Maritima mötesplatsens scen:

 • Anna Johansson (S) infrastrukturminister
 • Ylva Johansson (S) arbetsmarknads- och etableringsminister
 • Anna Ekström, (S) Gymnasie- och kunskapslyftsminister
 • Karin Svensson Smith (MP), Ordförande Trafikutskottet, Sveriges Riksdag
 • Jessica Rosencrantz (M), Vice ordförande i riksdagens trafikutskott
 • Hans Rothenberg (M), Riksdagsledamot, Näringsutskottet,
 • Jennie Nilsson (S), Riksdagsledamot, Ordf. Näringsutskottet,
 • Teres Lindberg (S), Riksdagsledamot, Trafikutskottet,
 • Anders Åkesson (C), Riksdagsledamot, Trafikutskottet
 • Boriana Åberg (M), Riksdagsledamot, Trafikutskottet
 • Sten Bergheden (M), Riksdagsledamot, Trafikutskottet
 • Kristina Jonäng (C), Ordf. Miljönämnden, Västra Götalandsregionen
 • Ilmar Reepalu (S), Ledamot Kommunfullmäktige & Kommunförbundet Skåne, Malmö Stad
 • Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Gustav Hemming (C), Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Rune Backlund (C), Regionråd
 • Malin Karlsson (MP), Trafikpolitisk talesperson, Stockholms läns landsting
 • Carina Gullberg (S), Kommunalråd, Gullspångs kommun
 • Johan Abrahamsson (M), Ordf. Kommunstyrelsen, Mariestads kommun & Vänersamarbetet
 • Linnéa Engström (MP), EU-parlamentariker, Fiskeutskottet
 • Lena Ek (C), Ordf Södra Skogsägarna, Förtroenderådet i Stiftelsen Hållbara Hav

Några av Almedalsveckans tweets

Almedalen livestream: Svensk sjömat för hållbar blå tillväxt

Hållbart fiske och vattenbruk har potential att bli vår nästa stora exportprodukt. Vilka behov har företagen och hur kan politiken hjälpa till? Diskussion med politiker och näringslivsföreträdare om svensk sjömat för en hållbar blå tillväxt.

Medverkande:

 • Elisabeth Backteman, Statssekreterare, Näringsdepartementet
 • Linnéa Engström, EU-parlamentariker, Fiskeutskottet
 • Håkan Björklund, Ansvarig Public Affairs, Axfood AB
 • Maria Forshufvud, Vd, Svenskmärkning AB
 • Joachim Glassell, Vd, Maritimt Forum
 • Friederike Ziegler, Moderator, forskare, RISE Research Institutes of Sweden
https://embed.bambuser.com/channel/LighthouseSE

Almedalen livestream: Konflikten, containrarna och den internationella konkurrensen – strejkerna i Göteborgs hamn

Sveriges hamnar är navet i landets utrikeshandel. 90 % av alla importvaror passerar någon av våra hamnterminaler. Den utdragna konflikten i Göteborgs hamn skapar svallvågor för näringsliv, anställda och samhällsekonomi. Hur ska parterna nå en lösning?

För ett exportberoende land som Sverige, omgivet av innanhav på den skandinaviska halvön, är en fungerande hamnverksamhet av yttersta vikt för företag och statsfinanser. Under det senaste året har det varslats många konflikter i Sveriges största handelshub, Göteborgs hamn. Sveriges Hamnar bjuder in till ett samtal om parternas och politikens ansvar inom den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Medverkande:

 • Henrik Kristensen, VD, APM Terminals Gothenburg AB
 • Joakim Ärlund, VD, Sveriges Hamnar
 • Berit Blomqvist, VD, Sveriges Skeppsmäklarförening
 • Marcel Carlstedt, Förbundsjurist och Avtalssekreterare, Svenska Transportarbetareförbundet
https://embed.bambuser.com/broadcast/6797590

Almedalen livestream: Krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter?

Trängsel, utsläpp och dyr infrastruktur på land gör att vattenvägen får allt större betydelse för kortväga och långväga persontransporter. Men krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter? Hur kan persontransporterna öka samtidigt som man värnar om ett hållbart samhälle?

Ökad användning av vattenvägen för persontransporter har potential att minska trängsel på land, öka tillgängligheten och förbättra både miljö och hälsa. För att vattenvägen ska vara ett alternativ krävs en vilja och nya lösningar. Finns en sådan vilja? Och när beslutsfattare är överens om att en överförflyttning av gods och persontransporter från väg till järnväg och sjöfart ska ske; varför händer det inte? Vad gör rederierna själva för att miljöambitioner och ökad användning av vattenvägen för persontransporter ska gå hand i hand?

Medverkande:

 • Lena Ek, Ordf Södra Skogsägarna, Förtroenderådet i Stiftelsen Hållbara Hav, (C)
 • Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet, (MP) Sveriges Riksdag
 • Niclas Mårtensson, VD, Stena Line
 • Anders Werner, Rederichef, Färjerederiet
 • Bertil Pevantus, VD, Styrsöbolaget
 • Åsa Burman, Verksamhetschef, (moderator), Lighthouse
 • Carolina Kihlström, (moderator), Svensk sjöfart
https://embed.bambuser.com/broadcast/6797256

Almedalen livestream: Trafiksäkerhet – sjöfartens sociala trumfkort

Trafiksäkerhet är ett av de högt prioriterade områdena inom det hållbara samhället. Det är också något Sverige är välkända på i internationella sammanhang. Det är en viktig exportvara och sjöfartens möjligheter i detta avseende är dåligt nyttjade.

Medverkande:

 • Tryggve Ahlman, Säkerhetsansvarig, Svensk Sjöfart
 • Maria Krafft, Trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket
 • Carl-Johan Hagman, VD, Stena Rederi AB
https://embed.bambuser.com/broadcast/6795960

Almedalen livestream: Utan export inget välstånd, utan sjöfart ingen export

Svensk export har byggt Sverige till det välfärdsland vi känner. Hur beroende är vi av exporten idag? Och hur beroende är vi av de transportörer som fraktar ut våra exportvaror och in insatsvarorna? Vad behöver politiken göra för att öka handeln? Vad kan sjöfarten bidra med?

 • Rolf Johannesson, Vice vd, SCA Logistic
 • Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör, LKAB
 • Anders Malm, Chef varuförsörjning & trading, Preem
 • Hans Rothenberg, Riksdagsledamot, Näringsutskottet, (M)
 • Jennie Nilsson, Riksdagsledamot, Ordf. Näringsutskottet, (S)
 • Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket
 • Berit Blomqvist, Moderator, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
https://embed.bambuser.com/broadcast/6795877

Almedalen livestream: ECO-bonus, en morot för överflyttning till sjöfart – med för och nackdelar

Frågan om ett stödsystem baserat på ekonomiska incitament för att flytta gods från lastbilar till sjöfart är högaktuell nationellt såväl som internationellt. Men var ska pengarna komma ifrån? Kan det påverka befintlig sjöfart på ett negativt sätt? Vilka är fördelarna?

Se Svensk Sjöfarts seminarium här.

För att bättre nyttja den potential som alla tycks eniga finns inom sjöfarten, och för att undvika höga samhällskostnader av lastbilar, ser man i många länder på Eco-bonussystem. Tanken är att avlasta vägar genom att stimulera en överflyttning till sjöfarten genom ekonomiska incitament. Trafikanalys har ett regeringsuppdrag om att utreda förutsättningarna och man sneglar i detta bl a på det norska nyligen införda systemet. Här lyfts såväl potentiella för- som nackdelar.

Medverkande:

 • Gunnar Eriksson, Avdelningschef Analys och granskning, Trafikanalys
 • Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna
 • Ragnar Johansson, Vd, Svenska Orient Linien
 • Claes Berglund, Chef samhälls- och miljöfrågor, Stena Line
 • Carolina Kihlström, Moderator, Föreningen Svensk Sjöfart
https://embed.bambuser.com/channel/LighthouseSE

Följ det maritima miljöbattlet i Almedalen

Sveriges regioner och kommuner spelar en central roll för att uppnå globala och nationella klimat- och miljömål där den maritima sektorn är en viktig del i arbetet med både lösningar och utmaningar. Hur gynnas innovation och miljövänliga lösningar och vilka goda exempel finns?

 • Kristina Jonäng, Ordf. Miljönämnden, Västra Götalandsregionen
 • Ilmar Reepalu, Ledamot Kommunfullmäktige & Kommunförbundet Skåne, Malmö Stad
 • Johan Abrahamsson, Ordf. Kommunstyrelsen, Mariestads kommun & Vänersamarbetet
 • Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Joachim Glassell, VD (moderator), Maritimt Forum
 • Åsa Burman, verksamhetschef (moderator), Lighthouse

VI ber om ursäkt för dåligt ljud inledningsvis.

https://embed.bambuser.com/broadcast/6794397

Almedalen livestream: Vatten och el – vad kan gå fel?

Välkommen till seminarium om utmaningar och möjligheter med elektrifiering av sjöfarten. Livesändningen startar måndag 3 juli kring klockan 08.30

Ett fossilfritt Sverige kräver en omställning av hela samhället och framförallt transportsektorn. Med ny kunskap och nya tekniker kan elektrifiering av sjöfart bli en del av lösningen för ett hållbart samhälle och skapa nya affärsmöjligheter. Välkommen till seminarium med syfte att ge inspel till en färdplan för elektrifiering av sjöfarten.

Tid: Måndag 3 juli, 08.30
Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1

Medverkande:
• Bo Normark, Senior strategisk rådgivare, NorthVolt
• Per Wassén, VD, PowerCell
• Maria Grahn, Forskare, Chalmers
• Per Wimby, Project Manager, Stena teknik
• Michael Guldmann Petersen, SVP Route Management & Operations, Scandlines
• Åsa Burman, Verksamhetschef, Lighthouse (Moderator)

https://embed.bambuser.com/broadcast/6794231

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.