Månad: oktober 2015

Rapport och video från seminarium om finansiering

Det finns goda möjligheter för den maritima sektorn att få finansiering från EU för forskning och innovation kommande år, det är slutsatsen från Lighthouse seminarium om finansieringsmöjligheter den 28 oktober.

35 deltagare från många olika delar i den maritima sektorn deltog på seminariet den 28 oktober, som började med Åsa Burman, Lighthouse, och Carl Carlsson, Föreningen Svensk SJöfart, som presenterade plattformarna Lighthouse respektive Zero Vision Tool. Efter det introducerade Thomas Bräck och Marian Mikheil, från Swerea IVF, Enterprise Europe Network (EEN), det största nätverket i sitt slag i världen som bland många saker hjälper småföretag att få kontakt med varandra, med akademi och med offentlig sektor. De har en databas som heter EEN Match där aktörer kan erbjuda eller be om tjänster och till exempel hitta partners för olika EU-projekt.

– Det är en online-tjänst som fortsätter att växa och blir mer och mer effektiv och vi rekommenderar verkligen berörda parter för att ta en närmare titt på den, säger Thomas Bräck.

Enterprise Europe Network presenterades av Thomas Bräck och Marian Mikheil.

Cecilia Nilsson, regionutvecklare på Västragötalandsregionen, tog sedan över för att berätta om EU:s InterReg-program och EU:s regionalfondsprogram. Den maritima sektorn är en av fem prioriterade områden som Västsverige.  
– Framgångsfaktorer är triple helix samverkan och att se till arbeta tillsammans med småföretag. Idag fokuserar också båda dessa program på kommersialisering av forskning och innovation, Cecilia Nilsson.

Den sista och största delen av seminariet ägnades åt Horisont 2020-programmet, som presenterades av Esa Stenberg på Vinnova. Han gav viss grundläggande information om programmet, vilket är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin med nästan 80 Mdr Euro tillgängliga över 7 år (2014 till 2020). Han visade också på flera olika utlysningar inom de kommande programmen som kan vara av intresse för den maritima sektorn.

– I era ansökningar är det det en sak som är viktigare än allt annat och det är att visa på effekten av projektet. Detta är det som utvärderna tittar på först, säger Esa Stenberg. 
Ett normalt Horizon2020-projekt deltar normalt 8-12 projektpartners, företrädesvis från industrin, SMF, akademi och institut, och de måste komma från minst tre olika medlemsstater eller associerade medlemsländer.

Esa Stenberg gjorde ett gott jobb i att göra Horizon2020 begripligt även för nya deltagare som inte sökt denna typ av finansiering tidigare.

EU:s InterReg-program och regionalfondsprogram presenterades av Cecilia Nilsson frän Västra Götalandsregionen

Attachments: 

Lighthouse presentation (på engelska)

ZVT presentation (på engelska)

EEN presentation (på engelska)

InterReg presentation (på engelska)

Horizon2020 presentation (på engelska)

Världens vrak i rampljuset

Den internationella konferensen ”Wrecks of the World” hölls för tredje gången denna veckan och då i Göteborg. Konferensen fokuserade på olika perspektiv på riskbedömning av skeppsvrak.

Chalmers University of Technology var värd för konferensen som ägde rum i Lindholmen Science Park, och runt 70 deltagare från hela världen deltog. Talarna kom från akademin, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer (NGO), vilket resulterade i ett mycket brett perspektiv på frågan om riskbedömning av skeppsvrak. 
Första talare var Dagmar Schmidt Etkin från Environmental Research Consulting i USA, som också var värd för de två första Wrecks of the World (WOW)-konferenserna. I början av 2000-taket gjorde hon en analys som summerade 8500 stora skeppsvrak världen över, vilka potentiellt innehåller olja och/ eller kemiska risker, och presenterade denna för amerikanska myndigheter och andra intressenter vid ett stort möte.
– Folk blev mer eller mindre chockade, och det var som om det var en alldeles för stor fråga så man gömde huvudet i sanden, sa Dagmar Schmidt Etkin.
Det tog ett tag innan frågan kunde lyftas igen men efter att ha organiserat de två första WOW-konferenserna känner hon nu att saker och ting går åt rätt håll.

Andra översikter om olika aspekter av bedömningar gavs av Deborah franska McCay från RPS Applied Science Associates, USA, som talade om hur vi behöver en övergripande strategi för riskanalys av sjunkna skeppsvrak, och från Niko P. Ventikosf från National Technical University of Athens, som talade om behovet av att prioritera vilka vrak att börja arbeta med först och för att kunna göra detta finns ett behov av att göra analyser av både konsekvenser och risker. Hanna Landqvist från Chalmers gav en kort rapport om Vraka, en metod för riskbedömning av potentiellt förorenande vrak. Metoden utvärderas av HELCOM i syfte att bli standardverktyg för riskbedömning i Östersjön och Sjöfartsverket vill använda metoden för att hitta de potentiellt mest skadliga vraken längs Sveriges kuster. Ulf Olsson från Svenska Sjöfartsverket pratade mer om detta projekt, där de gick från 7000 föremål till 5000 skeppsvrak till 2700 av dem som viktiga att fokusera på för att så småningom hamna på 31 utvalda skeppsvrak.
– Vi har nu noggrant undersökt fyra av dessa vrak för att få en uppfattning om status. Rapporten från denna undersökning kommer att presenteras den 31 oktober. Det är ett viktigt arbete som har genomförts, sade Ulf Olsson.

Konferensen samlade omkring 60 deltagare från hela världen.

Ett annat område som flera talare på konferensen adresserade var gamla skeppsvrak från första och andra världskriget, vilka i flera fall innehåller kemiska vapen som exempelvis senapsgas och att kemiska vapen i flera fall dumpades till havs. Ett antal projekt världen över undersöker nu hur man ska kunna värdera och förhoppningsvis ska kunna få bort dessa.
Nya tekniska lösningar som skulle kunna förbättra arbetet med skeppsvrak presenterades också, exempelvis visade Joakim Holmlund från MMT användningen av fotogrammetri, där man kan skanna och göra en bild av vraket och också bättre kunna bedöma hur miljöskadligt vraket är.

Problemet med bristen på enhetlig internationell rätt när det gäller skeppsvrak betonades av ett några talare. En av dem var Mikis Tsimplis från University of Southampton i Storbritannien:
– Det finns ingen internationellt accepterad defination av vad ett fartyg är och därför finns inte heller någon definition av vad ett vrak är, sade han. Dock infördes den internationella Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak i år av IMO och förhoppningen är att detta kommer att förbättra arbetet med skeppsvrak runt om i världen.

Jørgen Kamp, MSc, Danmark och Lindsey Arison, Institute for Sea-Disposed Chemical Weapons (Institutet för kemiska vapen som dumpats i havet), USA, diskuterade vrak från första och andra världskriget med publiken.
Lisa Symons från Americas’ National Oceanic and Atmospheric Administration framför en karta med alla de 20 000 fartyg, små och stora, som återfinns på botten runt USA:s kust.

Fredrik Ahlgren vann regionfinalen i Research Grand Prix

Fredrik Ahlgren, doktorand vid Kalmars sjöfartshögskola på Linnéuniversitetet, vann regionfinalen i Research Grand Prix 2015, en tävling där forskare presenterar in forskning på det bästa och mest intressanta sättet.

Tävlingen ägde rum förra fredagen inför en stor publik och en välrénommerad jury. Fredrik Ahlgren hade fyra medtävlare från olika forskningsområden och när juryn hade fattat sitt beslut stod han som vinnare. Fredrik höll en presentation om hur fartygs elanvändning skulle kunna komma från återvinning av värme. 
– Jag är jätteglad att ha vunnit detta. Sjöfart är ett litet forskningsområde i Sverige så att det är extra kul att få detta fokus, säger Fredrik Ahlgren says to Lnu.se.

Fredrik kommer nu att tävla i den nationella finalen av Research Grand Prix som äger rum på Nalen i Stockholm den 26 November.

Här finns en film som visar Fredrik Ahlgrens presentation:

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.