Externa utlysningar


Vinnova: Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA 2021

Deadline: juni 28, 2021

Utlysning 2

Deadline: juli 8, 2021

Formas: Blå innovation – Förberedande projekt 2021

Deadline: september 1, 2021

Horizon Europe: CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT Partnership)

Deadline: september 14, 2021

Energimyndigheten: Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla det svenska sjötransportsystemet

Deadline: september 23, 2021

Trafikverket – nationella FoI-medel för sjöfarten

Deadline: oktober 29, 2021

InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Deadline: februari 2, 2022

Länsstyrelsen: Klimatklivet (ansökningsperiod 1)

Deadline: februari 28, 2022

Energimyndigheten: Bidra till en snabbare omställning till ett transporteffektivt samhälle

Deadline: mars 16, 2022

Energimyndigheten: Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Deadline: april 20, 2022

Horizon Europe: Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership)

Deadline: april 26, 2022

Horizon Europe: Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop service

Deadline: april 26, 2022

Horizon Europe: Transformation of the existing fleet towards greener operations through retrofitting (ZEWT Partnership)

Deadline: april 26, 2022

Horizon Europe: Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership)

Deadline: april 26, 2022

Horizon Europe: Innovative energy storage systems on-board vessels (ZEWT Partnership)

Deadline: april 26, 2022

Länsstyrelsen: Klimatklivet (ansökningsperiod 2)

Deadline: maj 18, 2022

Länsstyrelsen: Klimatklivet (ansökningsperiod 3)

Deadline: september 8, 2022

Energimyndigheten: Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier

Deadline: december 31, 2022

Grants for maritime and ship-related projects

Deadline: december 31, 2022

Interreg förprojekt

Deadline: december 31, 2022

Lloyd’s Register Foundation

Deadline: december 31, 2022

Overseas Grants for Maritime and Ship-related Projects

Deadline: december 31, 2022

Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse

Deadline: december 31, 2022

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.